Job scams en Google Voice: De grootste bedreigingen voor jouw Identiteit in 2024

Nieuws
zondag, 07 juli 2024 om 18:34
identiteits diefstal misdaad ai
Identiteitsdiefstal blijft een significant probleem in onze moderne digitale samenleving. Het 2023 Trends in Identity Report, uitgegeven door het Identity Theft Resource Center (ITRC), biedt een gedetailleerd inzicht in de huidige trends en verschuivingen binnen deze vorm van criminaliteit.
Dit rapport is gebaseerd op gegevens verzameld van slachtoffers die contact hebben opgenomen met het ITRC en onthult een aantal belangrijke bevindingen.

Afname in totale gevallen

Blijf op de hoogte met onze AI Wereld App!

Met de AI Wereld app volg je alle ontwikkelingen in AI.

In 2023 werden er in totaal 13.197 identiteitsmisdaden gerapporteerd, een daling van 11% ten opzichte van 2022. Deze daling is een positieve ontwikkeling, hoewel het totale aantal nog steeds hoog is en wijst op een voortdurende noodzaak voor waakzaamheid en preventie.

Aard van de misdaden

Het rapport maakt onderscheid tussen verschillende vormen van identiteitsmisbruik:
  • Poging tot Misbruik: 1% van de slachtoffers ervoer pogingen tot misbruik.
  • Werkelijk Misbruik: 38% van de slachtoffers werd daadwerkelijk getroffen.
  • Compromittering van Identiteit: 53% van de slachtoffers rapporteerde dat hun identiteit was gecompromitteerd.
  • Preventie Aanvragen: 7% van de slachtoffers vroeg om preventieve maatregelen.

Scams blijven domineren

Een opvallend detail uit het rapport is dat 78% van de identiteitscompromitteringen te wijten was aan scams, een lichte daling van 2% ten opzichte van 2022. Job scams vertoonden echter een alarmerende stijging van 118%, wat aantoont dat criminelen steeds verfijnder worden in hun methoden om mensen te misleiden.
De Google Voice scam blijft de meest voorkomende scam, goed voor 60% van alle scams in 2023. Deze scams richten zich vaak op kwetsbare individuen, waardoor het essentieel is om voortdurend bewustzijn te creëren over deze dreigingen.

Herhalingsslachtoffers

De meeste slachtoffers (86%) meldden slechts één incident van identiteitsdiefstal, terwijl 10% twee incidenten rapporteerde, 3% drie incidenten en 2% vier of meer incidenten. Dit toont aan dat een significant aantal slachtoffers herhaaldelijk wordt getroffen, wat wijst op aanhoudende risico's zelfs na een eerste aanval.

Type misbruik

Het type misbruik varieert sterk, waarbij financiële accounts het vaakst worden misbruikt:
  • Financiële Accounts: 53% van alle misbruikte accounts.
  • Niet-financiële, Niet-overheidsaccounts: 35% van de gevallen.
  • Federale Accounts: 6% van de gevallen.
  • Staatsaccounts: 6% van de gevallen.
Binnen de categorie van identiteitsmisbruik werd 52% van de gevallen toegeschreven aan de overname van bestaande accounts (Account Takeover, ATO), terwijl 35% verband hield met de creatie van nieuwe accounts op naam van het slachtoffer.

Conclusie

De bevindingen van het 2023 Trends in Identity Report benadrukken de voortdurende bedreiging van identiteitsdiefstal en de noodzaak voor verbeterde beveiligingsmaatregelen en bewustwording. Terwijl de daling in het totale aantal gerapporteerde gevallen bemoedigend is, blijft het hoge percentage van scams en herhalingsslachtoffers zorgwekkend.
Voor individuen is het essentieel om waakzaam te blijven en proactieve stappen te ondernemen om hun identiteit te beschermen. Dit omvat het regelmatig controleren van bankafschriften, het gebruik van sterke wachtwoorden en tweefactorauthenticatie, en het onmiddellijk rapporteren van verdachte activiteiten.

Populair nieuws

Laatste reacties