De toekomst van AI in Nederland: Een interview met professor Cees Snoek

Interviews
maandag, 08 juli 2024 om 16:35
cees snoek ai
Professor Cees Snoek, hoogleraar AI aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van Amsterdam AI, deelt zijn inzichten over de huidige stand van zaken en de toekomst van kunstmatige intelligentie. We spraken met hem over de ontwikkelingen, uitdagingen en de samenwerkingen tussen academische instellingen en het bedrijfsleven.
Hij is enthousiast, gepassioneerd, maar voorziet ook problemen in Nederland: "We hebben supercomputers nodig die geschikt zijn voor AI en dit vereist een investering van ongeveer een half miljard euro."

Kunt u ons iets vertellen over uw achtergrond en hoe u betrokken bent geraakt bij kunstmatige intelligentie?

Blijf op de hoogte met onze AI Wereld App!

Met de AI Wereld app volg je alle ontwikkelingen in AI.

"Mijn interesse in kunstmatige intelligentie begon tijdens mijn studie informatica. Ik was altijd gefascineerd door hoe we computers kunnen leren om complexe taken uit te voeren, zoals het herkennen van objecten in afbeeldingen of het interpreteren van natuurlijke taal. Dit leidde uiteindelijk tot mijn specialisatie in computer vision en deep learning. Momenteel leid ik een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Amsterdam die zich bezighoudt met AI voor video- en beeldherkenning."

Wat beschouwt u als de grootste doorbraken in AI in recente jaren?

"Zonder twijfel is de ontwikkeling van deep learning een enorme doorbraak. Deze techniek heeft het mogelijk gemaakt om enorme hoeveelheden data te verwerken en daaruit patronen te leren die voorheen onbereikbaar waren. Denk aan zelfrijdende auto's, geavanceerde medische diagnostiek en zelfs AI die kunst kan creëren."

En welke doorbraken ziet u nu?

"Sora is fascinerend. OpenAI heeft ons opnieuw verrast door te demonstreren dat ze veel sneller vooruit kunnen dan de rest van de wereld. Dit toont de kracht en snelheid waarmee AI zich ontwikkelt. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel we vooruitgang boeken."

Welke uitdagingen ziet u voor de toekomst van AI?

"Een belangrijke uitdaging is de interpretatie en uitleg van AI-beslissingen. We moeten ervoor zorgen dat AI-systemen transparant en begrijpelijk zijn, vooral wanneer ze worden gebruikt in kritieke domeinen zoals gezondheidszorg en rechtspraak. Daarnaast moeten we de ethische en maatschappelijke implicaties van AI serieus nemen, zoals privacy en bias."

Hoe ziet u de rol van AI in ons dagelijks leven evolueren in de komende tien jaar?

"Ik geloof dat AI steeds meer geïntegreerd zal worden in ons dagelijks leven. We zullen waarschijnlijk zien dat AI niet alleen assistentie biedt, maar ook zelfstandig beslissingen neemt in een breed scala aan toepassingen. Dit varieert van persoonlijke assistenten die ons helpen bij het plannen van onze dagen tot intelligente systemen die ons energieverbruik optimaliseren en ons helpen bij het nemen van gezondere levenskeuzes."

Wat betekent de term "Responsible AI" voor u?

"Responsible AI houdt in dat we rekening houden met de effecten van AI wanneer het in de praktijk wordt gebruikt. Het gaat erom te zorgen dat AI niet biased is, geen mensen uitsluit, en geen overmatig gebruik maakt van compute resources. Het is belangrijk dat we AI op een verantwoorde manier inzetten die de maatschappij ten goede komt."

Hoe werkt u samen met het bedrijfsleven op het gebied van AI?

"We hebben veel onderzoekslabs binnen Amsterdam die we samen runnen met bedrijven. Ik ben betrokken bij labs met Qualcomm voor mobiele telefonie, TomTom voor het maken van high-definition navigatiekaarten en Core42 voor medische beeldbewerking. Samen met deze bedrijven doen we onderzoek en zij financieren veel AI-onderzoek in Amsterdam. Dit helpt ons om nieuwe methoden en technologieën te ontwikkelen die zowel de wetenschap als de industrie vooruithelpen."

Wat zijn de uitdagingen voor Nederland op het gebied van AI-infrastructuur?

"Nederland moet investeren in een eigen AI-infrastructuur. Dit vergt aanzienlijke middelen, en de overheid speelt hierin een cruciale rol. Zonder deze investeringen lopen we het risico om achterop te raken bij de ontwikkelingen in de AI-industrie. We hebben supercomputers nodig die geschikt zijn voor AI en dit vereist een investering van ongeveer een half miljard euro. Samenwerken met Europese partners kan ook een oplossing zijn."

Wat is de rol van bedrijven zoals ASML in de ontwikkeling van AI-infrastructuur in Nederland?

"Bedrijven zoals ASML kunnen een rol spelen door te helpen bij de financiering en het leveren van GPU-chips met voorrang. Echter, de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de overheid om te investeren in een nationale AI-infrastructuur. Het is cruciaal dat deze infrastructuur in openbare handen blijft om onafhankelijkheid en toegankelijkheid te waarborgen."

Wat zijn uw zorgen over de toekomst van AI-onderzoek in Nederland?

"Ik ben bezorgd dat we academisch gezien achterlopen op de ontwikkelingen in de industrie. We begrijpen de grootschalige modellen niet goed genoeg en kunnen ze niet nabootsen vanwege de beperkte rekenkracht en middelen. Dit betekent dat we niet in staat zijn om studenten op te leiden met de meest geavanceerde technologieën en dat we achterblijven in innovatie."

Wat moet Nederland doen om een leidende positie in AI te behouden of te krijgen?

"Nederland moet blijven investeren in AI-onderzoek en -infrastructuur. Dit betekent samenwerking met Europese partners en het ontwikkelen van een nationale AI-strategie. Het is cruciaal dat we blijven innoveren en investeren in onze toekomst om een leidende positie te behouden in de snel evoluerende wereld van AI."

Populair nieuws

Laatste reacties