Mede-oprichter van iRobot waarschuwt voor overdreven verwachtingen van generatieve AI

Nieuws
maandag, 01 juli 2024 om 20:00
mede oprichter van irobot waarschuwt voor overdreven verwachtingen van generatieve ai
Rodney Brooks, een pionier in de robotica en medeoprichter van iRobot, heeft onlangs tijdens een symposium aan MIT zijn zorgen geuit over de overdreven verwachtingen rondom generatieve AI.
ijdens het evenement "Generative AI: Shaping the Future" benadrukte Brooks dat hoewel generatieve AI indrukwekkende mogelijkheden biedt, zoals het genereren van menselijke teksten, het vertalen van talen en het maken van realistische afbeeldingen, de hype vaak ver voorloopt op de werkelijke technologie en toepassingen.

Waarschuwingen

Blijf op de hoogte met onze AI Wereld App!

Met de AI Wereld app volg je alle ontwikkelingen in AI.

Brooks, die ook emeritus professor is aan MIT en oprichter van Robust.AI, waarschuwde voor de gevaren van onkritische overwaardering van generatieve AI. Hij stelde dat "hype leidt tot hoogmoed, en hoogmoed leidt tot mislukking".
Deze technologieën, zoals OpenAI's ChatGPT en Google's Bard, worden vaak gezien als bijna magisch, terwijl ze in werkelijkheid slechts zeer complexe statistische modellen zijn die voorspellingen doen op basis van grote hoeveelheden data​. Dat is te lezen bij TechCrunch in een interview.
Een belangrijk punt van zorg voor Brooks is dat de focus op generatieve AI kan leiden tot het verwaarlozen van andere belangrijke technologische ontwikkelingen en onderzoekslijnen. Hij vreest dat onderzoekers hun aandacht en middelen zullen verleggen naar deze "glimmende nieuwe vooruitgang" in plaats van door te gaan met veelbelovende projecten die op het punt staan doorbraken te realiseren​.
Tijdens het symposium benadrukte MIT-president Sally Kornbluth ook het belang van samenwerking tussen academici, beleidsmakers en de industrie om de potentie van generatieve AI op een humane en probleemoplossende manier te benutten. Ze onderstreepte de rol van MIT in het begrijpen en beheersen van de risico's die gepaard gaan met deze technologie​.

Impact generatieve AI

Generatieve AI heeft het potentieel om grote positieve impact te hebben, bijvoorbeeld in het onderwijs en de kunst. Zo zijn er projecten zoals de Axim Collaborative, een online onderwijsinitiatief van MIT en Harvard, dat gebruik maakt van generatieve AI om achtergestelde studenten te ondersteunen. Ook zijn er verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten gestart die zich richten op hoe AI het dagelijks leven kan transformeren​.
Hoewel Brooks de indrukwekkende prestaties van generatieve AI erkent, benadrukt hij dat het belangrijk is om realistisch te blijven over wat deze technologie kan bereiken en om te voorkomen dat we ons laten meeslepen door de hype. "Het idee dat generatieve AI zal leiden tot artificiële algemene intelligentie is misplaatst. Op zichzelf kan deze technologie dat niet bereiken," aldus Brooks​.

Populair nieuws

Laatste reacties